Lista postępowań

Części 1-2 z 2  pokazuj  pozycji

Kategoria
2001-ILZ.260.46.2019 Dostawa urządzeń mobilnych specjalnego przeznaczenia wraz z czytnikami paszportów oraz innym wyposażeniem dodatkowym dla granicznych oddziałów celnych oraz komórek kontrolnych Służby Celno – Skarbowej na potrzeby realizowania zadań związanych z odprawą celno-skarbową” w ramach realizacji projektu Pl Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1112 Urządzenia elektryczne i elektroniczne 2019-12-27 2020-02-10 11:00 2020-04-22
2001-ILZ.260.4.2019 Dostawa i montaż urządzenia RTG do prześwietlania pojazdów wraz z przynależną infrastrukturą funkcjonalno – użytkową na terenie międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Bobrownikach Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1101 Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące 2019-03-12 2019-04-26 11:00 2020-11-03

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa